Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель

РІШЕННЯ № 58 – VІ  ? 10 вересня 2015 року
Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі
Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради
від 29.08.2013 року № 674-32-VI
 
Розглянувши подання юриста селищної ради, з метою упорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами, посилення контролю за використанням місць, які перебувають у комунальній власності територіальної громади селища Гостомель для розташування спеціальних конструкцій, відповідно до ст. 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради  
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до «Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель», затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI, виклавши його в новій редакції (Додаток 1).
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.10.2015 року.  
3. Рішення оприлюднити на інформаційному сайті селища Гостомель.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень сесії та виконкому, питань законності та правопорядку.
 
 
Головуючий ?О.В. Кислиця
?секретар ради
 
Секретар ?О.М. Поповичук
?депутат ?
Юрист?Ю.М. Гусєва
 
Додаток № 1
до рішення № _____- 58- VI від 10 вересня 2015 року
58 сесії VI скликання Гостомельської селищної ради
 
 
ПОРЯДОК
розміщення зовнішньої реклами в селищі Гостомель
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами в селищі Гостомель (далі – Порядок) розроблені згідно із Законом України «Про рекламу», постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та інформації.  
1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами між виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами, та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
1.3.  У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та будівлях, на опорах вуличного освітлення та зупинок транспорту загального користування, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розміщення зовнішньої  реклами;
рекламоносії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіо трансляцією;
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
об’єкт зовнішньої реклами (далі – ОЗР) – рекламоносій та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення; рекламні акції з використанням зовнішнього селищного середовища;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);
паспорт прив’язки тимчасової споруди (паспорт прив’язки) – комплект документів,у яких визначено місце встановлення тимчасової споруди  на топографогеодезичній основі  М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.
Робочий орган – інспекція з благоустрою Гостомельської селищної ради на який покладено цими Правилами та Положенням виконувати функції оформлення, реєстрації та видачі дозволів на розміщення ОЗР, паспортів прив’язки ОЗР.
КП «Гостомельські інформаційні технології» – орган, який уповноважений укладати договори про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, проводити розрахунок розміру плати за розміщення ОЗР, слідкувати за своєчасністю сплати коштів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового використання місць для розташування ОЗР тощо;
рекламодавець –  особа,  яка  є  замовником  реклами  для  її виробництва та/або розповсюдження;  
інформаційне повідомлення – офіційне повідомлення від розповсюджувача зовнішньої реклами, що містить візуальне зображення реклами, або письмовий опис рекламного сюджету, у випадку проведення рекламної акції;
інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі – інформаційна табличка).
вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
          Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».
 
2.РОБОЧИЙ ОРГАН
2.1. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
2.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
2.3. До повноважень робочого органу належать:
– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради;
– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
– інші повноваження відповідно до законодавства.  
?Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
 
3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
3.1. Розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель провадиться на підставі дозволів, що видаються робочим органом на підставі рішення та у порядку, встановленому Гостомельською селищною радою.
3.2. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
3.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
3.4. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
3.5. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
?- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Порядку та інших актах чинного законодавства;
?- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
?- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно засліплювати квартири житлових будинків;
?- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, має бути декоративно оформлений;
?- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
?- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менше як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
?- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
3.6. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам встановленим Законом України «Про рекламу».
3.7.  Забороняється розташовувати рекламні засоби:
– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
3.8. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
3.9. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
3.10. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.  
?Використання реклами, яка повністю або частково містить об’єкти авторського права та/або суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 3.5. – 3.10.  цього Порядку, є вичерпним.
 
4. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ
4.1. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
4.2. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
4.3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
4.4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
4.5. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
4.6. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
4.7. Вивіски чи таблички:
– повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
– не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
– не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
– площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
4.8. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:
– припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;
– невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
– порушення благоустрою території.
Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, якими вони були встановлені.
 
5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ (НАДАННЯ) ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
5.1. Подача документів
5.1.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає робочому органу заяву за формою згідно із додатком № 1 до цього Порядку,  до якої додаються:
– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;
–  ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
– копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
5.1.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1.1. цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації). Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.
Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.
5.1.3. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:
а) продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
б) письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених пунктами «а», «б» абзацу 2  цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.
5.1.4. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
5.1.5. Протягом строку, зазначеного у пункті 5.1.3. цього Порядку, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.
У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір з КП «Гостомельські інформаційні технології» на тимчасове користування цим місцем.
Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 5.1.3. цього Порядку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, в розмірі, встановленої відповідно до Порядку визначення розміру плати, затвердженого рішенням селищної ради.
Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.
5.1.6. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 5.1.3. цього Порядку, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 5.1.5. цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.
 
5.2. Погодження дозволу
5.2.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) та відділом з питань містобудування та архітектури.
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
– Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
– відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
– утримувачами інженерних комунікацій.  
Зазначені в абзацах першому, третьому, четвертому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.
Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.
5.2.2. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому, четвертому пункту 5.2.1. цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
 
5.3. Прийняття рішення про надання дозволу виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради та відмова у його наданні.
5.3.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Гостомельської селищної ради пропозиції по прийняттю рішення.  
5.3.2. Виконавчий комітет Гостомельської селищної ради на черговому засіданні приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.
5.3.3. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
– у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
5.3.4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
5.3.5. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
– технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
– фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
5.3.6. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
 
5.4. Продовження строку дії дозволу
5.4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цього Порядку.  
Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
5.4.2. Переоформлення дозволу
5.4.3. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
– документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
– оригінал зареєстрованого дозволу;
– письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
– копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
 
 
5.5. Скасування дозволу
5.5.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної  ради у наступних випадках:
– за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фото фіксація). До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
– у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
5.5.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
5.5.3. Договір про надання в користування місця для розташування зовнішньої реклами вважається припиненим з моменту прийняття рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради про скасування дозволу.  
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
5.5.4. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який був скасований, протягом 15 днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
6. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
6.1. Соціальна реклама, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські заходи (передбачені чинним законодавством) на замовлення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, у межах 10 % площі поверхонь рекламних засобів, на розташування яких одержав дозвіл розповсюджувач зовнішньої реклами, розміщується рекламодавцями безкоштовно.
 
7. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ
7.1. Місця розташування ОЗР надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі договорів на право тимчасового користування місцями для розташування спеціальних конструкцій, які укладаються між КП «Гостомельські інформаційні технології» та розповсюджувачами зовнішньої реклами.
7.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами та перераховується на поточний рахунок КП «Гостомельські інформаційні технології» на підставі укладеного договору про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій. При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
7.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОРЯДКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1.  Робочий орган на другий день після видачі дозволу передає КП «Гостомельські інформаційні технології» копію дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами з комплектом документів зазначених в п.5.1.1. цього Порядку.
8.2.  КП «Гостомельські інформаційні технології»:
8.2.1. У тижневий термін готує договір про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій, який підписується керівником КП «Гостомельські інформаційні технології» та заявником або уповноваженою ним особою.
8.2.2. Один примірник договору надається заявнику та є підставою для оплати через установу банку. Другий примірник знаходиться у КП «Гостомельські інформаційні технології».
8.3. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
8.4. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюють виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та інші органи відповідно до законодавства.
8.5. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль складає протокол про адміністративне правопорушення та в разі необхідності подає подання на розгляд виконкому Гостомельської селищної ради.
8.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.
 
9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ
Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади селища Гостомель.
9.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:
9.1.1. Самовільно встановлені рекламні засоби:
а) власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності маркування на рекламному засобі;
б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав;
в) дозвіл на розміщення, яких скасовано, але демонтаж власником не виконано.
9.1.2. Рекламні засоби, що мають занедбаний вигляд, створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.
9.2. У випадку, зазначеному у підпункті 9.1.1 а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, на підставі  повідомлення робочого органу про демонтаж.
      У випадку, зазначеному у підпункті 8.1.1 б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у селищі Готомель. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог про демонтаж спеціальної конструкції робочий орган не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати невиконання вимоги видає повідомлення про примусовий демонтаж.
      У разі виникнення аварійної ситуації, зазначеної у підпункті 9.1.2, демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю робочого органу,  власника місця розташування спеціальної конструкції і представника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
9.3. Демонтаж рекламних засобів проводиться КП «УЖКГ «Гостомель» або іншою підрядною організацією.
     У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або законний користувач рекламного засобу, представники державних органів, представники Ірпінського відділу МВ ГУ МВС України в Київській області, міських служб та інших організацій.
9.4. Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується працівниками робочого органу, КП «УЖКГ «Гостомель» або іншою підрядною організацією та іншими учасниками, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу рекламного засобу. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
        Акт проведення демонтажу складається у чотирьох примірниках, які залишаються в робочого органу, КП «УЖКГ «Гостомель» (або іншої підрядної організації), Ірпінському відділі МВ ГУ МВС України у Київській області та при необхідності в Ірпінському МУ ГУ МНС України в Київській області, четвертий – передається власнику демонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта у разі його присутності.
        У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта робочий орган у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, робочий орган у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження рекламного засобу Ірпінський відділ МВ ГУ МВС України в Київській області (за місцем демонтажу рекламного засобу).
        Після проведення демонтажу складається акт виконаних робіт з демонтажу рекламного засобу з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує робочим органом (замовник) та організація або особа (виконавець), що здійснили демонтаж.
9.5. Компенсація витрат КП «УЖКГ «Гостомель» або іншої підрядної організації, яке організовувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.
 
10. ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ ДЕМОНТОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ
10.1. Демонтовані рекламні засоби передаються на тимчасове зберігання КП «УЖКГ «Гостомель» з моменту демонтажу та зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
10.2. Облік демонтованих рекламних засобів здійснюється КП «УЖКГ «Гостомель» у спеціальному журналі обліку за формою, яка затверджується керівником КП «УЖКГ «Гостомель».
10.3. КП «УЖКГ «Гостомель» приймає заходи щодо встановлення власника демонтованого рекламного засобу.
10.4. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до робочого органу з такими документами:
1) заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;
2) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;
3) документом, що підтверджує оплату витрат КП «УЖКГ «Гостомель» пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.
10.5. У разі неможливості встановити власника рекламного засобу послуги з демонтажу сплачує селищна рада на підставі угод, укладених з КП «УЖКГ «Гостомель» щодо очищення території селища Гостомель від самовільно розміщених рекламних засобів.
10.6. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтовані рекламні засоби визнаються безхазяйним майном (ст. 335 Цивільного Кодексу України) і переходять у власність територіальної громади селища Гостомель у порядку, визначеному законодавством, якщо:
1) після закінчення терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;
2) після закінчення терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;
3) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.
       Після чого вказане майно підлягає реалізації, а кошти отримані після реалізації цього майна, за вирахуванням сум, необхідних для сплати платежів і зборів, та витрат пов’язаних з реалізацією вказаного майна перераховуються до селищного бюджету.
 
11. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ  
11.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
11.1.1. При проведенні будівельних та інших робіт по розміщенню об’єктів зовнішньої реклами, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту, отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, відповідно до вимог пункту 3.1 Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 року №1.
11.1.2. Виконати роботи із встановлення об’єкта зовнішньої реклами без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити у триденний термін після встановлення рекламоносія.
       При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість.
11.1.3. Забезпечити відповідність об’єкта зовнішньої реклами проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.
11.1.4. Після демонтажу об’єкта зовнішньої реклами розповсюджувач має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням.
11.2. Відповідальність за безпеку, монтаж (демонтаж), експлуатацію, утримання в належному санітарно-технічному стані покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами.
11.3. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Закону України “Про рекламу“. Відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу“, в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 зазначеного Закону.
11.4. Реклама, яка встановлена без дозволу або без маркування підлягає негайному демонтажу.

 

 

Джерело – Селище Гостомель

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *