Про затвердження Порядку відрахування до бюджету селища Гостомель

П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я селище Гостомель?№ 1103 – 58  -VI ?      10 вересня 2015 року
 
Про затвердження Порядку відрахування до бюджету селища Гостомель
частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами
 
?       З метою врегулювання порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної форми власності, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, п. 2 ч. 3 ст. 153 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України №138 від 23.02.2011 року «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», п. 29 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Затвердити Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету підприємствами комунальної форми власності (далі – Порядок).
2. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної форми власності у розмірі 0,5%.
3. Керівникам комунальних підприємств забезпечити надходження до загального фонду селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановленого Порядком нормативу.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Гостомельської селищної ради №476-19-V від 23.08.2007р. затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної  власності.
5. Дане рішення набирає чинності з 01 липня 2015  року та підлягає оприлюдненню на інформаційному  сайті  селищної ради  в мережі Інтернет.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.
?
Головуючий                                                        ?            О.В.Кислиця
                                                                                                                     Секретар ради
Секретар                                                             ?О.М.Поповичук
                                                                                                                     Депутат
Начальник  відділу обліку та звітності               ?Н.І.Тульнова  
 
Юрист ?Ю.М.Гусєва
 
Додаток до рішення  сесії Гостомельської селищної ради
№ 1103-58-VI від 10.09.2015 р. «Про затвердження Порядку
відрахування до бюджету селища Гостомель частини
чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами»
 
 
 
П О Р Я Д О К
відрахування до
бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку
(доходу) комунальними підприємствами»
 
 
1. Цей Порядок визначає процедуру відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду селищного бюджету підприємствами комунальної форми власності територіальної громади селища Гостомель.
2. Згідно з цим Порядком, підприємства комунальної форми власності здійснюють відрахування до загального фонду селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 0,5%  (нуль цілих п’яті десятих) відсотків.
3. Визначена частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами до селищного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до селищного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною фіскальною службою.
5. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до органів державної фіскальної служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
6. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду селищного бюджету селища Гостомель, відкриті в Управлінні  державної казначейської служби України в Київській області..
7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) згідно з цим Порядком комунальні підприємства щоквартально подають у виконавчий комітет    
   Начальник  відділу обліку та звітності               ?Н.І.Тульнова  
 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Гостомельської селищної ради            
«Про затвердження Порядку відрахування до бюджету селища Гостомель
частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами»
 
 
Проект рішення селищної ради “Про затвердження Порядку відрахування до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами» (надалі – рішення) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’ єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138.
 
1.?Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
 
Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до селищного бюджету.
2.?Визначення цілей державного регулювання
 
Рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств.
Цей регуляторний акт приймається з метою:
-?встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств;
* збільшення надходжень до селищного бюджету;
* ефективного використання комунального майна та здійснення контролю.
3.?Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
 
Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.
 
4.?Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми
 
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення селищної ради ” Про затвердження Порядку відрахування до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами ” .
Для ефективного вирішення проблеми необхідно:
* оприлюднити рішення селищної ради на інформаційному  сайті  селищної ради  в мережі Інтернет;
* довести рішення селищної ради до відома керівників комунальних підприємств;
* здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку та нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до селищного бюджету;
* здійснювати контроль за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу) підприємств до селищного бюджету.
5.?Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення
Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між селищною радою, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до селищного бюджету.
Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.
6.?Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
 
Регуляторний акт діє до прийняття нового або внесення змін до цього. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.
7.?Визначення показників результативності регуляторного акту
 
Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до селищного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.
8.?Визначення заходів відстеження результативності акту.
 
 
 
Розробник проекту  рішення відділ обліку та звітності Гостомельської селищної ради (сел. Гостомель, вул.Леніна, 125 ,  кабінет №3   т.: 045 97 31 8 52, 3 13 91).
 
 

Джерело – Селище Гостомель

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *