Про бюджет селища Гостомель на 2015 рік

Відповідно до частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 10 статті 75, статей 76, 77  Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.    Визначити на 2015 рік:
–  доходи селищного бюджету у сумі 7375,00 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  6775,00 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 600,00 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  347,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
–  видатки селищного бюджету у сумі 7375,00 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  5613,00 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 1762,00 тис. гривень;
– профіцит селищного бюджету у сумі 1162,00 тис. грн., в тому числі загального фонду селищного бюджету 1162,00 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
– дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 1162,00 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2015 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування селищного бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 5613,00 тис. грн. та спеціальному фонду 1762,00 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  50,00 тис. гривень. 

4. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою: 

– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 4061,2 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.  Надати право селищному голові:
– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Гостомельської  селищної ради:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Розпоряднику коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком №6 до цього рішення.

 11. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що підприємства  та організації, які  належать  до комунальної власності  селища, сплачують до загального фонду селищного бюджету частину чистого прибутку (доходу)  у розмірі 25 відсотків.   Частина чистого  прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

14.  Доручити селищному голові  забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування  угод, передбачених Бюджетним  кодексом України, про передачу – прийняття  видатків до (з) селищного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

15.  Головному розпоряднику коштів селищного бюджету:
15.1. У термін десять робочих днів після  затвердження селищного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків  бюджетних установ, планів  використання бюджетних коштів, одержувачів коштів селищного бюджету і подати  їх в Управління Державної  казначейської служби України у м. Ірпені Київської області для здійснення фінансування видатків;               
15.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;               15.3. Зобов’язання за спеціальним фондом бюджету брати виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
16. Кошти, передбачені Положенням про селищний цільовий фонд соціально-економічного розвитку селища – зараховуються до спеціального фонду селищного бюджету (код платежу 50110000). Спрямовуються кошти за КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по головним розпорядникам згідно додатку № 7.

17. Це  рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.
18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.Оприлюднити рішення про бюджет селища Гостомель на 2015 рік на інформаційному сайті Гостомельської селищної ради.

 20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку.

    Селищний голова                                                                  А.І. Кириченко

    Начальник відділу  обліку 
    та звітності                                                                              Н.І. Тульнова

    Юрист                                             Ю.М.Гусєва
        
ДОДАТКИ

 

Джерело – Селище Гостомель

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *