Про перейменування вулиць селища Гостомель

Додаток  до  рішення  сесії  Гостомельської  селищної  ради № 1056-55-VІ  від  28  травня  2015  року

Рішенням сесії Гостомельської селищної ради перейменовано наступні вулиці селища Гостомель:

вулиця  Леніна  на  вулицю  Свято-Покровська
вулиця  Фрунзе  на  вулицю  Кімерська
вулиця  Червоноармійська  на  вулицю  Ярова
вулиця  Калініна  на  вулицю  Дніпровська
вулиця  Воровського  на  вулицю  Кобзаря
вулиця  Чапаєва  на  вулицю  Центральна
вулиця  Щорса  на  вулицю  Чумацький  шлях
вулиця  Пролетарська  на  вулицю  Ярослава  Мудрого
вулиця  Радгоспна  на  вулицю  Остромирська
вулиця  Кірова  на  вулицю  Богдана  Хмельницького
вулиця  Ворошилова  на  вулицю  Степова
провулок  Ворошилова  на  провулок  Степовий
вулиця  Островського  на  вулицю  Південна
провулок  Островського  на  провулок  Південний
вулиця  Інтернаціональна  на  вулицю  Вербицького
  

Джерело – Селище Гостомель

Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель селища Гостомель

Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель селища Гостомель

В зв’язку з численними зверненнями юридичних та фізичних осіб щодо розмірів ставок орендної плати за землю, з метою економічного регулювання земельних відносин у місті на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гостомельська селищна рада

                                                      В И Р І Ш И Л А:
1.    Встановити розмір річної орендної плати за земельні ділянки при укладанні договорів оренди для юридичних та фізичних осіб:

1.1.  в усіх економіко-планувальних зонах при умові використання землі за призначенням, а саме:

    Ставки орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної діля-нки
1    2
ведення особистого селянського господарства, садівництва 3  %    нормативної грошової оцінки землі

для обслуговування пасіки    6  % нормативної грошової оцінки землі
житлової забудови (приватний житловий фонд, багатоквартирні будинки, житлово-кооперативні будинки),  кооперативними автостоянками (які не є суб’єктами підприємницької діяльності) для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражнобудівельними (які не є суб’єктами підприємницької діяльності), дачнобудівельними кооперативами (які не є суб’єктами підприємницької діяльності), індивідуальними, у тому числі капітальними гаражами, дачами громадян, овочесховищами та погребами для громадян (не для підприємницької діяльності)

в тому числі:
– для юридичних осіб 6 %     нормативної грошової оцінки землі
– для фізичних осіб  3%    нормативної грошової оцінки землі    

рекреаційного і оздоровчого призначення (земельні   ділянки,   зайняті   територіями  будинків  відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих  таборів,  будинків  рибалок  і   мисливців, дитячих туристичних станцій,  дитячих та спортив-них таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації),  громадських бу-дівель і споруд, інших об’єктів загального користування (комунальні підприємства, релігійних організацій та політичних партій), лісового фонду (ведення лісового госпо-дарства,  спеціального використання лісових  ресурсів і для потреб мисливського гос-подарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, про-ведення науково-дослідних робіт), водного фонду (рибогосподарських   потреб,   куль-турно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт)
    6% нормативної грошової оцінки землі
промисловості (розміщення   та  експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних бу-дівель та споруд промислових,  транспортних та інших   підприємств,   їх   під’їзних  шляхів,  інженерних  мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд), тра-нспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного,  авто-мобільного транспорту і  дорожнього  господарства, авіаційного, трубопровідного  транспорту  для виконання  покладених на них завдань щодо експлуатації,  ремонту і розвитку об’єктів транспорту) і зв’язку (земельні ділянки,  надані під повітряні і кабе-льні  телефонно-телеграфні  лінії  та  супутникові засоби зв’язку    
6%        
нормативної грошової оцінки землі
енергетичної системи (землі,  надані під об’єкти   транспортування електроенергії до користувача)    6 % 
нормативної грошової оцінки землі

1.2    за земельні ділянки відповідно до цільового призначення, а саме:

для обслуговування автозаправочних станцій та оптової реалізації нафтопродук-тів (нафтобази, нафтосклади, розміщення інших сховищ нафтопродуктів;
для пунктів прийому лому чорних та кольорових металів, вторинної сировини
для надання юридичних, нотаріальних, консалтингових, аудиторських послуг, здійснення операцій з нерухомістю.
    

10 % 
нормативної грошової оцінки землі

для розміщення об’єктів торгівлі ювелірними виробами, майстерень по їх вигото-вленню та реалізації; 
    
10 % 
нормативної грошової оцінки землі
для розміщення нічних клубів, Інтернет – клубів (кафе), інших закладів ігорного та шоу бізнесу (в тому числі на умовах оренди, суборенди).
    
10 % 
нормативної грошової оцінки землі
для розміщення кафе, барів, ресторанів та пунктів харчування та відпочинку
    
10 % 
нормативної грошової оцінки землі
для обслуговування ринків та ринкових площ    12 %
нормативної грошової оцінки землі

для розміщення об’єктів автосервісу (авторемонтні майстерні, станції технічно-го обслуговування автомобілів, у т.ч. гарантійного, авто мийки тощо);
    6 %
нормативної грошової оцінки землі

•    для обслуговування майстерень пошиву одягу,  ремонту взуття, годинників, тощо    6 %
нормативної грошової оцінки землі

•    для роздрібної реалізації нафтопродуктів та автозапчастин для автотранспор-ту (магазини, торгівельні павільйони);
для розміщення пунктів обміну валюти, банківських та фінансово-кредитних ус-танов, ломбардів, туристичних агентств, бірж, брокерських, маклерських контор, офісів, об’єктів рекламного бізнесу, страхових компаній (їх філій, відділень тощо);
для проведення гастрольної діяльності, видовищних заходів (крім спортивних).    10 %
нормативної грошової оцінки землі
•    для обслуговування об’єктів торгівлі з земельною ділянкою площею до 200 м2      10 %
нормативної грошової оцінки землі
•    для обслуговування, об’єктів торгівлі з земельною ділянкою площею 200 м2 – 500 м2    9 %
нормативної грошової оцінки землі

•    для обслуговування, об’єктів торгівлі з земельною ділянкою площею 500 м2 і бі¬льше    8 %
нормативної грошової оцінки землі

 

2.    Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.07.2015 року.
3.    Виконавчому комітету Гостомельської селищної ради оприлюднити рішення на інформаційному сайті селища.
4.    Надати повноваження селищному голові укладати договори оренди земель-них ділянок згідно цього рішення.
5.    Юридичним та фізичним особам, які раніше оформили договори оренди землі, в разі зміни ставки орендної плати відповідного до цього рішення у місячний термін укласти угоди про внесення змін до договорів оренди землі та здійснити державну реєстрацію.
6.    В угодах про внесення змін до договорів оренди землі в розділі „Орендна плата” зазначити нарахування орендної плати за землю з помісячною роз-бивкою на період 2015 року, а саме: нарахування орендної плати з січня мі-сяця 2015 року по дату реєстрації угоди реєстраційною службою Ірпінсько-го міського управління юстиції Київської області зазначається місячна сума, яка відповідає місячній сумі визначеній в Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки держа-вної або комунальної власності) затвердженої Наказом Державної податко-вої адміністрації України 24.12.2010  № 1015 „Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)” зданої до Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. З дати реєстрації угоди реєстра-ційною службою Ірпінського міського управління юстиції Київської області місячна плата встановлюється рівними частинами до кінця 2015 року.
7.    Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл. забезпечити надходження до до-ходної частини селищного бюджету орендної плати за землю відповідно до встановлених розмірів річної орендної плати за земельні ділянки.
8.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань пла-нування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.
                        
Селищний голова                                                                А.І. Кириченко                                                                       

А Н А Л І З
регуляторного впливу
до проекту рішення Гостомельської  селищної ради
«Про встановлення розмірів орендної плати за 
використання земель селища Гостомель»

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Згідно з чинним законодавством України використання землі є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, розміри яких визначаються зале-жно від грошової оцінки земель.
На даний час в селищі Гостомель  регуляторним актом, який регулює та визначає розміри орендної плати за використання земельних ділянок є рішення Гостомельської селищної ради від 19.02.2009 року №1991-38-V „Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель селища Гостомель”.
Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
не може бути меншою:
для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку;
для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку;
не може перевищувати:
а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та екс-плуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енер-гії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розпо-дільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), – 3 відсотки нормативної грошової оцінки;
б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, – 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
але може бути більшою граничного розміру орендної плати у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
У зв’язку з вищевикладеним для більш ефективного використання земельного фонду сели-ща та активізації підприємницької діяльності з урахуванням місцевих особливостей виникла не-обхідність  внесення змін до ставок орендної плати за користування земельними ділянками тери-торіальної громади селища Гостомель для юридичних і фізичних осіб. 

2.Цілі регулювання

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення вимог чинного законодавства щодо орендних відносин, дотримання принципів державної регуляторної політи-ки, удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами гос-подарювання, збільшення надходжень до селищного бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативні способи відсутні, оскільки відповідно до Земельного кодексу України, Пода-ткового кодексу України, Законів України „Про оренду землі”, „Про місцеве самоврядування в Україні” органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику у сфері оренди землі. 

4.Механізм розв’язання проблеми

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Земель-ного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України „Про оренду землі”, дозво-лить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мі-німізує можливості збиткової або неефективної експлуатації земель селища Гостомель.
Пропонується зменшити розмір ставок орендної плати за використання земельних діля-нок територіальної громади міста Ірпінь юридичним і фізичним особам (в тому числі підприєм-цям в зв’язку з підвищенням розміру нормативної грошової оцінки земель згідно рішення Госто-мельської селищної ради від 21.06.2010 року №1385-53-V ”Про затвердження нормативної гро-шової оцінки земель селища Гостомель”.
Дія регуляторного акта поширюється на всіх орендарів земельних ділянок – суб’єктів госпо-дарювання, що використовують земельні ділянки селища Гостомель для здійснення їх підприєм-ницької або іншої діяльності  згідно з договорами оренди.
Ознайомити суб’єктів господарювання з даним регуляторним актом шляхом розміщення його на інформаційному сайті селища.

5.Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регулято-рного акта.

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення пов’язане з його прийняттям. Його впровадження позитивно вплине на раціональне та ефективне використання земель, активізує підприємницьку діяльність, збільшить доходну части-ну селищного бюджету.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Сфера впливу    Вигоди    Витрати
Місцева влада    Збільшення надходжень до міського бюджету.
Вирішення соціальних та економічних про-блем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста.                   –
Суб’єкти госпо-дарювання    Економічне стимулювання ефективного та ра-ціонального використання земельних ділянок.
    Сплата орендної плати за землю 
Громадськість    Покращення рівня життя та соціального забез-печення населення на основі створення нале-жних умов для розвитку селища.    –

7. Запропонований строк дії акта

Термін чинності даного регуляторного акта до прийняття нового регуляторного акта.
8. Показники результативності регуляторного акта

Показник надходжень до селищного бюджету орендної плати за землю.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акту в разі його прийняття:

?    аналіз надходжень до селищного бюджету;
Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта. 

Розробник проекту  рішення відділ обліку та звітності Гостомельської селищної ради (сел. Гостомель, вул.Леніна, 125 ,  кабінет №3   т.: 045 97 31 8 52, 3 13 91).

 

 

Джерело – Селище Гостомель

Порядoк відрахування до бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку комунальними підприємствами

Про затвердження Порядку відрахування до бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами

           З метою врегулювання порядку відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної форми власності, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, п. 2 ч. 3 ст. 153 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України №138 від 23.02.2011 року «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», п. 29 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

1.    Затвердити Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету підприємствами комунальної форми власності (далі – Порядок).
2.    Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної форми власності у розмірі 5%.
3.    Керівникам комунальних підприємств забезпечити надходження до загального фонду селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановленого Порядком нормативу.
4.    Визнати таким, що втратило чинність рішення Гостомельської селищної ради №476-19-V від 23.08.2007р. затвердження Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної  власності.
5.    Дане рішення набирає чинності з ___________2015  року та підлягає оприлюдненню на інформаційному  сайті  селищної ради  в мережі Інтернет. 
6.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.
                        
Селищний голова                                                                А.І. Кириченко

Секретар ради                                                                        О.В.Кислиця  
  
Начальник  відділу обліку та звітності                           Н.І.Тульнова   

Юрист                                     Ю.М.Гусєва

Додаток до рішення № ___ від ___.2015 р.
 ___ сесії Гостомельської селищної ради
«Про затвердження Порядку відрахування до 
бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку 
(доходу) комунальними підприємствами»

 

П О Р Я Д О К
відрахування до
бюджету селища Гостомель частини чистого прибутку
(доходу) комунальними підприємствами»

1.    Цей Порядок визначає процедуру відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду селищного бюджету підприємствами комунальної форми власності територіальної громади селища Гостомель.
2.    Згідно з цим Порядком, підприємства комунальної форми власності здійснюють відрахування до загального фонду селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 5 (п’яти) відсотків.
3.    Визначена частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами до селищного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. 
4.    Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до селищного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною фіскальною службою. 
5.    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до органів державної фіскальної служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 
6.    Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду селищного бюджету селища Гостомель, відкриті в Управлінні  державної казначейської служби України в Київській області..
7.    Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) згідно з цим Порядком комунальні підприємства щоквартально подають у виконавчий комітет  Гостомельської  селищної ради. 

        
Селищний голова                                                                А.І. Кириченко

      Секретар ради                                                                        О.В.Кислиця  
  
      Начальник  відділу обліку та звітності                           Н.І.Тульнова   

      Юрист                                     Ю.М.Гусєва

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Гостомельської селищної ради            
«Про затвердження Порядку відрахування до бюджету селища Гостомель
частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами»

Проект рішення селищної ради “Про затвердження Порядку відрахування до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами» (надалі – рішення) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням положень Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’ єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №138.

1.    Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до селищного бюджету.
2.    Визначення цілей державного регулювання

Рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств.
Цей регуляторний акт приймається з метою:
–    встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств;
–    збільшення надходжень до селищного бюджету;
–    ефективного використання комунального майна та здійснення контролю.
3.    Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.

4.    Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення селищної ради ” Про затвердження Порядку відрахування до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами ” .
Для ефективного вирішення проблеми необхідно:
–    оприлюднити рішення селищної ради на інформаційному  сайті  селищної ради  в мережі Інтернет;
–    довести рішення селищної ради до відома керівників комунальних підприємств;
–    здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку та нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до селищного бюджету;
–    здійснювати контроль за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу) підприємств до селищного бюджету.
5.    Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення
Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між селищною радою, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до селищного бюджету.
Запровадження зазначеного нормативного акту забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.
6.    Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Регуляторний акт діє до прийняття нового або внесення змін до цього. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.
7.    Визначення показників результативності регуляторного акту

Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до селищного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.
8.    Визначення заходів відстеження результативності акту.

 

Розробник проекту  рішення відділ обліку та звітності Гостомельської селищної ради (сел. Гостомель, вул.Леніна, 125 ,  кабінет №3   т.: 045 97 31 8 52, 3 13 91).

 

Джерело – Селище Гостомель

Графік співбесід, які здійснюються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

До уваги батьків майбутніх першокласників!
Повідомляємо вам графік співбесід, які здійснюються за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

3 ЧЕРВНЯ    

1.    Гусєв Євгеній                    9:00 -9:30
2.    Ігнатюк Арсен                   9:00 -9:30
3.    Кулішов Ренат                 9:30 – 10:00
4.    Крюкова Дарія                  9:30 – 10:00
5.    Мокляк Катерина             10:00 – 10:30
6.    Черевніченко Назар        10:00 – 10:30    
7.    Галкіна Марія                 10:30 – 11:00
8.    Панасенко Владислав    10:30 – 11:00
9.    Гадач Мар’яна                11:00 – 11:30
10.    Шевченко Кристина      11:00 –  11.30           
11.    Руда Анастасія            11:30 – 12:00
12.    Москалець Олександр 11:30 – 12:00
13.    Косякова Меланія        12:00 – 12:30
14.    Кораль Кирил              12:00 – 12:30
15.    Колодій Мирослав       12:30 – 13:00
16.    Ящук Іван                    12:30 – 13:00

4 ЧЕРВНЯ

1.    Арзуманян Макар         9:00 -9:30
2.    Петровський Богдан     9:00 -9:30
3.    Мартиновець Богдан    9:30 – 10:00
4.    Станішевський Влад    9:30 – 10:00
5.    Осадча Яна                10:00 – 10:30
6.    Неїжпапа Максим       10:00 – 10:30
7.    Курамагамедова Мадіна    10:30 – 11:00
8.    Ковтун Вікторія      10:30 – 11:00
9.    Кучерявий Іван      11:00 – 11:30
10.    Шпілева Софія       11:00 – 11:30
11.    Волинець Ірина      11:30 – 12:00
12.    Гончаренко Ульяна    11:30 – 12:00
13.    Жигадло Давид      12:00 – 12:30
14.    Задворний Денис    12:00 – 12:30    
15.    Янковський Арсеній    12:30 – 13:00
16.    Федченко Вікторія    12:30 – 13:00

5 ЧЕРВНЯ

1.    Івженко Ілля                    9:00 -9:30
2.    Івженко Вікторія               9:00 -9:30
3.    Шулятицька Марія    9:30 – 10:00
4.    Шульга Ксенія        9:30 – 10:00
5.    Вознюк Гліб                  10:00 – 10:30
6.    Вознюк Ілля                  10:00 – 10:30
7.    Галицький Роман    10:30 – 11:00
8.    Кузьменко Олександр    10:30 – 11:00
9.    Власюк Максим      11:00 – 11:30
10.    Гуменюк Марія        11:00 – 11:30
11.    Згерський Євген    11:30 – 12:00
12.    Митрофанов Олександр    11:30 – 12:00
13.    Соколов Дмитро    12:00 – 12:30
14.    Соколова Вікторія    12:00 – 12:30
15.    Богдан Христина    12:30 – 13:00
16.    Небога Віктор                  12:30 – 13:00

8 ЧЕРВНЯ

1.    Стеблевська Єлизавета    9:00 -9:30
2.    Костенко Нікіта           9:00 -9:30
3.    Чіх Андрій                   9:30 – 10:00
4.    Романюк Глафіра     9:30 – 10:00
5.    Бурлачук Назар        10:00 – 10:30
6.    Латко Віка        10:00 – 10:30
7.    Олійник Микита    10:30 – 11:00
8.    Сапоненко Дар’я    10:30 – 11:00
9.    Цибуленко Дмитро    11:00 – 11:30
10.    Цибуленко Олександр    11:00 – 11:30
11.    Василенко Владислав    11:30 – 12:00
12.    Винниченко Станіслав    12:00 – 12:30
13.    Антонюк Володимир    12:00 – 12:30
14.    Бушуйкін Ігор                  12:30 – 13:00
15.    Власюк Уляна                  12:30 – 13:00

До відома батьків,  діти яких відсутні у списках, але хотіли б пройти співбесіду можна зателефонувати за номером  32-800.

Джерело – Селище Гостомель

70-річчя Перемоги

9 травня біля меморіалу пам’яті загиблим воїнам у селищі Гостомель відбувся урочистий мітинг-реквієм з Дня Перемоги у ІІ світовій війні. Чимало людей зібралося цього дня,щоб вшанувати тих,хто не повернувся з фронту. Хвилиною мовчання та оберемками квітів вшанували пам’ять та подвиг тих,хто віддав життя за свободу від німецько-фашистських загарбників. Від учнів Ірпінської загальноосвітньої школи №13 лунали зворушливі вірші та пісні,а закінчився мітинг виступом народного аматорського хору «Криниця».

Джерело – Селище Гостомель

Pішення 54 сесіїї Гостомельської селищної ради

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 54  сесіїї  Гостомельської селищної ради, які були прийняті на засіданнях 23.04. та 29.04 2015 р.:
1.Слухали:«Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №950-51-\/І від 30 грудня 2014 року «Про бюджет селища Гостомель на 2015 рік»
 Рішення № 1006 -54 -\/І  
2.Слухали:«Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52-\/І від 
17 січня 2015 року «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель»
 Рішення № 1007 -54 -\/І  
3.Слухали:«Про розгляд звернення громадянина Максимець Бориса Григоровича щодо укладення договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерної і соціальної інфраструктури селища Гостомель»
 Рішення № 1008 -54 -\/І  
4. Слухали:«Про безоплатне прийняття-передачу об’єктів комунальної власності територіальної громади селища Гостомель»
 Рішення № 1009 -54 -\/І  
5.  Слухали :« Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності» на  ім?я: ТОВ «Мнерал ЦЕС», ФОП Прилипко Ю.І., гр. Моргун Т.П.
Рішення №  1010 -54 -\/І  
6. Слухали:«Про зменшення плати за тимчасове користування місцем для розташування спеціальних конструкцій фізичній особі-підприємц Оійник Олександру Івановичу»
 Рішення № 1011 -54 -\/І  
7. Слухали:«Про затвердження порядку проведення громадського обговорення в селищі Гостомель з питань добровільного об’єднання територіальних громад»
 Рішення № 1012 -54 -\/І  
8. Слухали:«Про організацію  проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиць в селищі Гостомель»
 Рішення № 1013 -54 -\/І  
9. Слухали:«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради  від 29.08.2013 р. №674-3-\/І»
 Рішення № 1014 -54 -\/І  
10. Слухали:«Про додаткове маркування товарів російського походження у торгівельних закладах селища Гостомель»
 Рішення № 1015 -54 -\/І  
11. Слухали:«Про підтримку Звернення Верховної Ради України щодо визнання Російськох Федерації державою – агресором»
 Рішення № 1016 -54 -\/І  по даному питанню додається  
12. Слухали:«Про звільнення директора комунального підприємства «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської селищної ради»
 Рішення № 1017 -54 -\/І  по даному питанню додається  

13. Слухали:«Про призначення директора комунального підприємства «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської селищної ради»
 Рішення № 1018 -54 -\/І  
14.  Слухали : «Про врегулювання земельних відносин»
Доповідає : Качуренко Ю.Л. – землевпорядник  селищної  ради
Вирішили : 
Рішення № 1019-54-\/І  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»  на ім?я :  гр. Шульги В.О., Зінькова Ю.М.  
Рішення № 1020-54-\/І  «Про затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок в селищі Гостомель»  на ім?я :  гр. Донченко А.В. 
Рішення № 1021-54-\/І  «Про поновлення терміну дії договору оренди на земельну ділянку  в селищі Гостомель»  на ім?я :  гр. Олійника О.І., Моргун Т.П., Сукало О.А. 
Рішення № 1022-54-\/І  «Про відміну рішень Гостомельської селищної ради»  на ім?я :  гр. Ващенко Н.Л., Рохманюка В.Д. 
Рішення № 1023-54-\/І  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вдведення земельної ділянки у постійне користування релігійній громаді Української Греко-Каталицької Церкви Києво-Вишгородського Екзархату Парафія Святого Миколая Мирлікійського Чудотворця на Аскольдовій Могилі у місті Києві»  
Рішення № 1024-54-\/І  «Про внесення змін до  рішень Гостомельської селищної ради №465-19-\/І від 21 червня 2012 р. «Про розробку Генерального плану селища Гостомель Київської області 
Рішення № 1025-54-\/І  «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки гр. Бінчарському С.О.» 
Рішення № 1026-54-\/І  «Про розгляд рішення Бучанської міської ради №2089-667-\/І від 26.02.2015 р. щодо пропозиції об’єднання територіальних громад міста Буча та селища Гостомель» 
Рішення № 1027-54-\/І  «Про розгляд рішення Ірпінської міської ради №4956-70-\/І від 22.04.2015 р. щодо надання згоди на добровільне  об’єднання територіальних громад міста Ірпінь та селища Гостомель та делегування представників до спільної робочої групи» 
Рішення № 1028-54-\/І  «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад селища Гостомель та сіл Мощун, Горенка, Озера, Луб’янка, Блиставиця та делегування представників до спільної робочої групи»  
15. Слухали:«Про погодження створення комунального підприємства «Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради»
Рішення №  1029 -54 -\/І  
16. Слухали:«Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №937-1-\/І від 25 грудня 2014 р. «Про затвердження Плану діяльності із підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2015 рік»»
Рішення №  1030 -54 -\/І  

СЕСІЮ ЗАКРИТО.

Головуючий на сесії                                                          А.І.Кириченко
                                                                                   Гостомельський селищний голова
            

Секретар сесії                                                                     О.В.Кислиця
                                                                         Секретар  Гостомельської селищної ради

 

Джерело – Селище Гостомель

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель

П’ЯТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ (I засідання)
    РІШЕННЯ  № 1007 – 54-VI    23 квітня 2015 року

Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52VI від 17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель»

З метою наповнення селищного бюджету, керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до ст. 266 Розділу ХІІ “Податок на майно ” Податкового кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи ” від 28 грудня 2014 року № 71-VIII та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, сесія Гостомельської селищної ради  
В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52-VI від 17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель», а саме:

1.1.Підпункт 5.1. пункту 5 рішення викласти в наступній редакції:
«5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
        а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
        б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 240 кв. метрів;
        в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) –  на 360 кв. метрів.
       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»;

1.2. Підпункт 5.2. пункту 5 рішення доповнити абзацом такого змісту:
«Від сплати податку на нерухоме майно звільняються об»єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності:
– релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку;
–    осіб, які мають статус учасників АТО, але не більше одного такого об»єкту на особу;
–  родин загиблих осіб, які мали статус учасників АТО, але не більше одного такого об»єкту на родину;
–    багатодітних сімей, але не більше одного такого об»єкту на сім»ю;
–  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», але не більше одного такого об»єкту на особу;
–     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків.»

1.3. Пункт 6 рішення доповнити підпунктом 6.2. такого змісту:
«Встановити, що дія підпункту 6.1. пункту 6 не поширюється на господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції та інші будівлі і споруди, що розміщені на земельних ділянках наданих для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та гаражів. Така нежитлова нерухомість оподатковується за ставкою 0 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 9податкового) року за 1 кв.метр загальної площі об»єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року. 

3. Контроль за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель покладається на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

4. Це рішення підлягає оприлюдненню на інформаційному сайті селища Гостомель.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінську ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та комісію з питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища.

Селищний голова                                                                А.І. Кириченко

Секретар ради                                                                        О.В.Кислиця  
  
Начальник  відділу обліку та звітності                           Н.І.Тульнова   

Юрист                                     Ю.М.Гусєва

Джерело – Селище Гостомель

Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI»
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
Проект рішення Гостомельської селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI» (далі – проект рішення)
розроблений Гостомельською селищною радою.
Проект рішення підготовлено у зв’язку з невідповідністю деяких положень Порядку вимогам Типових правил.
2. Визначення цілей
Проект є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення Порядку розміщення зовнішньої реклами селища Гостомель у відповідність до чинного законодавства України.
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель повинно здійснюватися в порядку, встановленому Гостомельською селищною радою. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим
актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу – прийняття рішення Гостомельською
селищною радою, що можливо зробити двома способами. Перший – розроблення нового
нормативно-правового акта, застосування якого не вбачається за доцільне, оскільки
необхідно лише конкретизувати деякі положення, зробити уточнення. Другий спосіб –
внесення змін до чинного нормативно-правового акту: викладення його в новій редакції.
Внесення змін в рішення Гостомельської селищної ради можливе лише шляхом прийняття
відповідного рішення Гостомельською селищною радою. Інші альтернативні способи
(механізми) досягнення мети не передбаченні чинним законодавством. Крім того,
застосування інших засобів розв’язання проблеми, не передбачених чинним
законодавством, може бути визнано таким, що суперечить чинному законодавству та є
неприпустимим.
4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» Гостомельській
селищній раді надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у
селищі Гостомель.
У відповідності з підпунктом 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчого комітету Гостомельської
селищної ради належить надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у
встановленому чинним законодавством порядку.
Приведення у відповідність рішень Гостомельської селищної ради та її виконавчого
комітету здійснюється у результаті прийняття відповідних рішень. Таким чином,
вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом
прийняття Гостомельською селищною радою рішення «Про внесення змін до Порядку
розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель» затвердженого рішенням
Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI, з дотриманням вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та іншими актами законодавства. Розробка проекту рішення Гостомельської
селищної ради «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі 
Гостомель» затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року
№ 674-32-VI здійснена за принципами:
– законності;
– гласності (відкритості та загальнодоступності);
– колегіальності;
– урахування практичного досвіду роботи на рекламному ринку;
– науковості;
– юридичної обґрунтованості тощо.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених в пункті 2 даного аналізу, у разі
прийняття цього рішення, є цілком реальною, з урахуванням норм чинного законодавства.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
За результатами впровадження зазначеного рішення Гостомельської селищної ради
«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель»
затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI
має бути досягнуто цілей, зазначених у п. 2 цього Аналізу.
Запропонований регуляторний акт призведе до виконання вимог Постанови КМУ
від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої
реклами» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
7. Обґрунтування запропонованого строку дії
Дія цього рішення не обмежується часовими рамками та є безстроковим.
8. Визначення показників результативності акта
Внаслідок реалізації рішення планується досягти позитивного результату у
взаємовідносинах, які виникають при розміщенні зовнішньої реклами. Результативність
рішення полягає у відсутності дій, які суперечать нормам чинного законодавства
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Строки проведення:
базове відстеження результативності акта – до набрання актом чинності;
повторне відстеження результативності акта – через один рік після набрання
чинності актом.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності
регуляторного акту:
– обсяги надходжень до цільового фонду селищного бюджету, пов’язаних з дією
регуляторного акту;
– визначення кількості розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких
поширюватиметься дія регуляторного акту;
– визначення кількості встановлених рекламних засобів в селищі Гостомель
шляхом проведення інвентаризації рекламних засобів.
Розробник проекту рішення Гостомельської селищної ради та аналізу регуляторного впливу –
юридичний відділ Гостомельської селищної ради (сел. Гостомель, вул. Леніна, 125 кабінет
«юрист», тел.: 999-27; 3-15-56). 
Звіт про результати базового відстеження
Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Гостомельської
селищної ради ”Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої
реклами у селищі Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської
селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI».
Цілі прийняття акту:
Встановлення єдиного порядку та умов розміщення об’єктів зовнішньої
реклами на території селища Гостомель, впорядкування контрольованого
розміщення зовнішньої реклами.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності
зазначеного рішення здійснюється до дня набрання чинності регуляторного
акта.
Тип відстеження: Базове.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься
на підставі отримання статистичних даних відділом благоустрою про
кількість встановлених рекламоносіїв згідно прийнятих виконкомом рішень.
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Леніна, 125
П»ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
селище Гостомель № 1014 – 54 – VІ 23 квітня 2015 року
Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі
Гостомель, затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради
від 29.08.2013 року № 674-32-VI
Розглянувши подання старшого інспектора з благоустрою Воронецького С.А.,
беручи до уваги лист адміністративної колегії Київського обласного територіального
відділення, керуючись ст. 16 Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 “Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами”, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до «Порядку розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель»,
затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 29.08.2013 року № 674-32-VI,
а саме:
1.1. Підпункт 5.5.1. пункту 5.5. викласти в наступній редакції:
«5.5.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради у наступних випадках:
– за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої
долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фото
фіксація). До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців;
– у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом
шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним».
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.03.2015 року.
3. Рішення оприлюднити на інформаційному сайті селища Гостомель.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень сесії та
виконкому, питань законності та правопорядку.
Селищний голова А.І. Кириченко
Секретар ради О.В. Кислиця
Ст. інспектор з благоустрою С.А. Воронецький
Юрист Ю.М. Гусєва

Джерело – Селище Гостомель

Лист до Гостомельської селищної ради

Багато років я цікавлюсь долями учасників боїв, що загинули в період 1941-1944 на території України, займаюсь пошуком інформації про загиблих солдат, збираю спогади ветеранів війни та старожилів: шукаю написані ними мемуари, що видавались у 1950-1960 роках. Зібраний мною матеріал раніше був розміщений в інтернеті  під назвою «Солдати сорок першого», «Служили два товариша…» 
В ході пошукової роботу були знайдені матеріали стосовно загиблих та померлих від ран бійців на території Вашого району. Прізвища бійців були взяті з бойових доповідей військових частин, що зберігаються в Центральному архіві Міноборони Росії (СРСР).
Надаю Вам списки загиблих бійців, прізвища яких на стелах не вказані, але вони поховані в братських могилах у вашій місцевості. Підтвердження цих даних можна перевірити на сайті ОБД «МЕМОРИАЛ».(Списки додаються окремим файлом).
Для вшанування пам’яті героїв, в 70-ту річницю закінчення Великої Вітчизняної війни прошу розглянути можливість внесення їх прізвищ на стели братських могил.
З повагою Ковальов  Олег Вікторович.  
                                   06.05.2015 рік.

Выписка из Книги Памяти воинов контрразведчиков погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945 года.

Марзаев  Шербек.
1925 год рождения. Место рождения Узбекская ССР. Наманганская область.  Призван Унчиеским РВК.   Рядовой. Стрелок. Штаб  УТ  60 Армии.  Умер от ран 23.11.1943 года. Захоронен в селе Гостомель Киевской области.

Бреус Федор Егорович.
1925 год рождения. Место рождения  Красноярский край. Призван Краснотуренским РВК. Рядовой. Стрелок. Штаб  УТ  60 Армии
Умер от ран 23.11.1943 года. Захоронен в селе Гостомель Киевской области.

   Ручкин  Василий Иванович.
1924 год рождения. Место рождения  Московская область город Истра деревня   Полево    дом №31.  Призван Истренским РВК Московской области.  Младший сержант. Воздушный стрелок 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия Погиб 12.12.1943 года   при  выполнение боевого задания. Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области.
Родные  Мать Ручкина Аграфена  Кузьминична. Московская область  город Дедовск улица Дачная дом №1

    Белов  Евгений Прокопьевич. 
1920 год рождения. Место рождения Ивановская область город Иваново улица Шуйская дом №25.  призван Октябрьским РВК город Иваново.  Младший сержант. Воздушный стрелок 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия                                               Погиб 13.12.1943 года при выполнение боевого задания.
Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области. Родные  Мать Белова  Елена Афанасьевна город Иваново Ивановской области улица Шуйская дом № 45. 

Лупеха  Василий Логвинович.
  1918 год рождения. Место рождения Киевская область Киевский район  село Боярка.    Призван Петровским РВК города Киев. Младший лейтенант.  Старший летчик. 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия. Погиб 13.12.1943 года при выполнение боевого задания.
Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области. Родные  отец  Логвин Яковлевич Лупеха  Киевская область Киевский район железнодорожная станция Боярка. Поселок Юровка.

Орлов Владимир Николаевич.
Год рождения.  Место рождения город Каракол Киргизкой ССР. Кадровый.   Погиб 10.03.1944 года при катастрофе самолета У-2  на аэродроме Гостомель.    Захоронен  в Могиле в селе Гостомель возле совхоза НКВД Киевской области.    Гвардии техник-лейтеннат. Техник авиационный звена связи управления 10-й Гвардейской   Штурмовой Авиационной.
Родные  Мать Орлова Надежда Митрофановна. Город Москва-107  Соболевский переулок дом № 14 квартира № 40.

      Быстров  Анатолий Александрович.
1922 год рождения. Место рождения  город Тихорецк   Краснодарского края. кадровый. гвардии старшина.  Авиационный механик. 168 Гвардейский авиационный истребительный полк.   Погиб  09.04.1944 года  при бомбардировке аэродрома Гостомель немецким самолетам.  Захоронен в могиле на аэродроме Гостомель возле птицефермы совхоза.
Родные  отец Выстров Александр Семенович
Рязанская область Бельковский район село Гусь-Завод улица Ленина дом №1.

Родин Михаил Александрович.
1916 год рождения. Место рождения  Ивановская область Небыловский район село Кишлево. Призван Московским РВК. Гвардии Старший Сержант. Заместитель старшего техника АЗ по вооружению. 167 Гвардейский авиационный истребительный полк.    Погиб  08.04.1944 года  при бомбардировке аэродрома Гостомель немецким самолетам.  Захоронен в могиле  2 км западнее села Гостомель.
Родные Мать  Родина Матрена Платоновна Московская область  город Электросталь поселок затишье дом № 10 квартира № 47.
     
Бичкин Алексей Ильич.
1925  год рождения. Место рождения Кировская область Хайский район  Волосицкое П\о деревня Яшкалово. Призван  Логинским РВК.    стрелок.  Красноармеец.  Умер от ран 18 .11.1943 года  в Госпитале Легкораненых  №5286. захоронен в селе Гостомель Киевской области.   
Родные  Мать Бычкина И.И.

Кожура  Кирилл Ильич.
1897 год рождения. Место рождения Черниговская область Козелецкий район село Негоглевка. Призван Козелецким РВК Черниговской области.  Красноармеец. Шофер. 61 Автомобильный полк. 2 Автомобильный батальон. Умер от ран 18 .11.1943 года  в Госпитале Легкораненых  №5286. захоронен в селе Гостомель Киевской области.   
Родные  жена Кожура Ф.Я.

Черняева Ефросинья Александровна.
1922 год рождения. Место рождения село  Непхаево Саженского района Курской области.   Призвана  Саженским  РВК Курской области в 1943 году.    Гвардии старшина. Пилот звена управления связи 10-й Гвардейской ШАВКД. Погиб 10.03.1944 года при катастрофе самолета У-2  на аэродроме Гостомель.    Захоронен  в могиле в селе Гостомель возле совхоза НКВД Киевской области.     Пилот  звена связи управления 10-й Гвардейской   Штурмовой Авиационной.
Родные  отец Черняев Александр Михайлович, село  Непхаево Саженского района Курской области.

Малохов  Виктор Ефстафьевич.
Младший лейтенант. Командир звена. 254 истребительного авиационного полка.  14 авиационной дивизии.
(нужно еще раз проверить его данные о  захоронении   в Гостомеле)

Сухановский Петр Иванович. 
1913 год рождения. Место рождения Село Константиновка  Н.Одеского района Николаевской области. Кадровый. Младший лейтенант.    Пилот 254 истребительного авиационного полка. Погиб в воздушном бою  25.06 1941 года  в районе села Гостомель. Киевской области.  Родные отец Сухановский  Иван Васильевич. Село Константиновка  Н.Одеского района Николаевской области. 

Бежин Иван Иванович.
1909 год рождения. Место рождения  Чкаловская область Сан Курмолинский район  село Кур Васильев. Призван  02.11.1941 года  Сак Кармолинским РВК Чкаловской области.   Гвардии красноармеец. Минер.  Погиб 05.11.1943 года при выполнении боевого задания. Захоронен   в селе Гостомель Киевской области. 
Родные  жена Бежина Долина Васильевна. Чкаловская область Сан Курмолинский район  село Кур Васильев.  
             
Кравченко Александр  Маркович.
 29.09. 1921 год рождения. Место рождения  село Гостомель Киевской области. Секретарь ГО УНКВД Киевской области.  Член ВКП (б). Погиб в апреле 1942 года  в районе села Гостомель Киевской области. 

Составил Ковальов Олег Викторович.

Джерело – Селище Гостомель

Лист до Гостомельської селищної ради

Багато років я цікавлюсь долями учасників боїв, що загинули в період 1941-1944 на території України, займаюсь пошуком інформації про загиблих солдат, збираю спогади ветеранів війни та старожилів: шукаю написані ними мемуари, що видавались у 1950-1960 роках. Зібраний мною матеріал раніше був розміщений в інтернеті  під назвою «Солдати сорок першого», «Служили два товариша…» 

В ході пошукової роботу були знайдені матеріали стосовно загиблих та померлих від ран бійців на території Вашого району. Прізвища бійців були взяті з бойових доповідей військових частин, що зберігаються в Центральному архіві Міноборони Росії (СРСР).

Надаю Вам списки загиблих бійців, прізвища яких на стелах не вказані, але вони поховані в братських могилах у вашій місцевості. Підтвердження цих даних можна перевірити на сайті ОБД «МЕМОРИАЛ».(Списки додаються окремим файлом).

Для вшанування пам’яті героїв, в 70-ту річницю закінчення Великої Вітчизняної війни прошу розглянути можливість внесення їх прізвищ на стели братських могил.

З повагою Ковальов  Олег Вікторович.  

                                   06.05.2015 рік.

Выписка из Книги Памяти воинов контрразведчиков погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945 года.

Марзаев  Шербек.

1925 год рождения. Место рождения Узбекская ССР. Наманганская область.  Призван Унчиеским РВК.   Рядовой. Стрелок. Штаб  УТ  60 Армии.  Умер от ран 23.11.1943 года. Захоронен в селе Гостомель Киевской области.

 

Бреус Федор Егорович.

1925 год рождения. Место рождения  Красноярский край. Призван Краснотуренским РВК. Рядовой. Стрелок. Штаб  УТ  60 Армии

Умер от ран 23.11.1943 года. Захоронен в селе Гостомель Киевской области.

 

   Ручкин  Василий Иванович.

1924 год рождения. Место рождения  Московская область город Истра деревня   Полево    дом №31.  Призван Истренским РВК Московской области.  Младший сержант. Воздушный стрелок 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия Погиб 12.12.1943 года   при  выполнение боевого задания. Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области.

Родные  Мать Ручкина Аграфена  Кузьминична. Московская область  город Дедовск улица Дачная дом №1

 

    Белов  Евгений Прокопьевич

1920 год рождения. Место рождения Ивановская область город Иваново улица Шуйская дом №25.  призван Октябрьским РВК город Иваново.  Младший сержант. Воздушный стрелок 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия                                               Погиб 13.12.1943 года при выполнение боевого задания.

Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области. Родные  Мать Белова  Елена Афанасьевна город Иваново Ивановской области улица Шуйская дом № 45. 

 

Лупеха  Василий Логвинович.

  1918 год рождения. Место рождения Киевская область Киевский район  село Боярка.    Призван Петровским РВК города Киев. Младший лейтенант.  Старший летчик. 525 штурмового авиационного полка. 227 штурмовая авиационная дивизия. Погиб 13.12.1943 года при выполнение боевого задания.

Захоронен в селе Гостомель Киевского района Киевской области. Родные  отец  Логвин Яковлевич Лупеха  Киевская область Киевский район железнодорожная станция Боярка. Поселок Юровка.

 

Орлов Владимир Николаевич.

Год рождения.  Место рождения город Каракол Киргизкой ССР. Кадровый.   Погиб 10.03.1944 года при катастрофе самолета У-2  на аэродроме Гостомель.    Захоронен  в Могиле в селе Гостомель возле совхоза НКВД Киевской области.    Гвардии техник-лейтеннат. Техник авиационный звена связи управления 10-й Гвардейской   Штурмовой Авиационной.

Родные  Мать Орлова Надежда Митрофановна. Город Москва-107  Соболевский переулок дом № 14 квартира № 40.

 

      Быстров  Анатолий Александрович.

1922 год рождения. Место рождения  город Тихорецк   Краснодарского края. кадровый. гвардии старшина.  Авиационный механик. 168 Гвардейский авиационный истребительный полк.   Погиб  09.04.1944 года  при бомбардировке аэродрома Гостомель немецким самолетам.  Захоронен в могиле на аэродроме Гостомель возле птицефермы совхоза.

Родные  отец Выстров Александр Семенович

Рязанская область Бельковский район село Гусь-Завод улица Ленина дом №1.

 

Родин Михаил Александрович.

1916 год рождения. Место рождения  Ивановская область Небыловский район село Кишлево. Призван Московским РВК. Гвардии Старший Сержант. Заместитель старшего техника АЗ по вооружению. 167 Гвардейский авиационный истребительный полк.    Погиб  08.04.1944 года  при бомбардировке аэродрома Гостомель немецким самолетам.  Захоронен в могиле  2 км западнее села Гостомель.

Родные Мать  Родина Матрена Платоновна Московская область  город Электросталь поселок затишье дом № 10 квартира № 47.

     

Бичкин Алексей Ильич.

1925  год рождения. Место рождения Кировская область Хайский район  Волосицкое П\о деревня Яшкалово. Призван  Логинским РВК.    стрелок.  Красноармеец.  Умер от ран 18 .11.1943 года  в Госпитале Легкораненых  №5286. захоронен в селе Гостомель Киевской области.   

Родные  Мать Бычкина И.И.

 

Кожура  Кирилл Ильич.

1897 год рождения. Место рождения Черниговская область Козелецкий район село Негоглевка. Призван Козелецким РВК Черниговской области.  Красноармеец. Шофер. 61 Автомобильный полк. 2 Автомобильный батальон. Умер от ран 18 .11.1943 года  в Госпитале Легкораненых  №5286. захоронен в селе Гостомель Киевской области.   

Родные  жена Кожура Ф.Я.

 

Черняева Ефросинья Александровна.

1922 год рождения. Место рождения село  Непхаево Саженского района Курской области.   Призвана  Саженским  РВК Курской области в 1943 году.    Гвардии старшина. Пилот звена управления связи 10-й Гвардейской ШАВКД. Погиб 10.03.1944 года при катастрофе самолета У-2  на аэродроме Гостомель.    Захоронен  в могиле в селе Гостомель возле совхоза НКВД Киевской области.     Пилот  звена связи управления 10-й Гвардейской   Штурмовой Авиационной.

Родные  отец Черняев Александр Михайлович, село  Непхаево Саженского района Курской области.

 

Малохов  Виктор Ефстафьевич.

Младший лейтенант. Командир звена. 254 истребительного авиационного полка.  14 авиационной дивизии.

(нужно еще раз проверить его данные о  захоронении   в Гостомеле)

 

Сухановский Петр Иванович

1913 год рождения. Место рождения Село Константиновка  Н.Одеского района Николаевской области. Кадровый. Младший лейтенант.    Пилот 254 истребительного авиационного полка. Погиб в воздушном бою  25.06 1941 года  в районе села Гостомель. Киевской области.  Родные отец Сухановский  Иван Васильевич. Село Константиновка  Н.Одеского района Николаевской области.                    

 

Бежин Иван Иванович.

1909 год рождения. Место рождения  Чкаловская область Сан Курмолинский район  село Кур Васильев. Призван  02.11.1941 года  Сак Кармолинским РВК Чкаловской области.   Гвардии красноармеец. Минер.  Погиб 05.11.1943 года при выполнении боевого задания. Захоронен   в селе Гостомель Киевской области. 

Родные  жена Бежина Долина Васильевна. Чкаловская область Сан Курмолинский район  село Кур Васильев.  

             

Кравченко Александр  Маркович.  29.09. 1921 год рождения. Место рождения  село Гостомель Киевской области. Секретарь ГО УНКВД Киевской области.  Член ВКП (б). Погиб в апреле 1942 года  в районе села Гостомель Киевской области. 

 

 

Составил Ковальов Олег Викторович.

 

Джерело – Селище Гостомель

Баланівка гуляє!

Настала чергова субота, яку ми вже було зовсім зачекалися. Незважаючи на те, що погода буває різною і обіцяють дощі, в повітрі панує весна і сонце стало гріти сильніше. Дефіцит веселощів компенсуватимемо можливостями відірватися на пікніках і не тільки.

На масиві Баланівка в оновленому будинку культури «Чотири леви» сьогодні, другого травня вже другий день проходитиме дискотека.

Перше травня тут відмічали з відомими кожному закордонними хітами в сучасній танцювальній обробці від Dj Andru. Фото тут.

Приємно констатувати, що в Баланівці запрацював справжній осередок культури. Охайні приміщення – зала, фойє, туалети. БК «Чотири леви» пропонує своїм гостям безкоштовний буфет з солодощами, кавою, бутербродами … Але без спритних напоїв.

Тут на вході гостей зустрічає директор будинку культури Леонід Драп, який дуже відповідально підійшов до організації заходу, що, до речі, проходить за підтримки ірпінського міського голови В.А. Карплюка та депутата ірпінської міської ради Ю.І Прилипка.

Юрій Прилипко вважав своїм обов’язком бути присутнім на дискотеці – вручав призи переможцям конкурсів.

Із появою на сцені Pj Queens чоловіча частина зали перемістилася ближче до сцени. Фантастична енергія піджеєк передалася всім присутнім і гості з головою занурилися в атмосферу свята і може навіть трішечки злетіли над танцмайданчиком.

Відрадно констатувати, що відкриття оновленого Будинку культури в Баланівці – це тільки початок процесу глобальних перетворень соціальної інфраструктури цього донедавна богом забутого мікрорайону. У планах Юрія Прилипка зробити з Баланівки свого роду Липки Гостомеля і всього Ірпінського регіону. На часі спорудження нового дитячого садочка, потім школи та лікарні. Прикро констатувати, що деяким діячам з Гостомельської ради неначе кістка в горлі така діяльність Юрія Прилипка. Проте, як сказав з цього приводу Юрій Ілліч кореспондентам «Зорі Приірпіння»: «Я це все принципово зроблю – наперекір недоброзичливцям і на добро людям!».

Коментарі гостей:

«Усе дуже сподобалось…а де можна подивитись фотографії?».

«Ведущая очень хорошая, хозяйка вечера».

«Надеемся, что все это не превратится в тыкву».

«Тут как дома. Уже влюблена».

«Пригадую дискотеку в Баланівському клубі наприкінці 80-х років минулого століття. Тоді у залі стояв касетний магнітофон з колонками. Під нього танці. От і вся дискотека. Вона більше «славилася» у негативному плані – бійками-розбірками поміж різними босяцько-кримінальними угрупуваннями. Не зрівняти нинішню баланівську дискотеку з тодішньою».

Чекаємо на вас сьогодні ввечері. Початок о 20:30. Вхід вільний! Дітям до 9 років – тільки до 22:00.

Надія ФЕДЦОВА

Олександр НАКАЗНЕНКО

Джерело – Селище Гостомель

Заходи присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом та Дню пам’яті та примирення

    Гостомельська селищна рада та її виконавчий комітет запрошують Вас  прийняти участь  у святкових заходах присвячених  70 річниці Перемоги над нацизмом та  Дню пам’яті та примирення.
В програмі:
08.05. 2015 року   12.00 год. до 15.00 год.  заходи біля ДОТу ( вулиця Київська) ;
08.05.2015  року   17.00 год. до 20.00 год. святкові заходи  в будинку культури по  вулиці Леніна;
09.05.2015 року 10.00 год. мітинг ( вулиця Червоноармійська);
09.05.2015 року 11.00 год. мітинги ( вулиці Кулішова ,Радгоспна, Проскурівська);
 
                     Гостомельська  селищна рада

 

Джерело – Селище Гостомель

G

    Гостомельська селищна рада та її виконавчий комітет запрошують Вас  прийняти участь  у святкових заходах присвячених  70 річниці Перемоги над нацизмом та  Дню пам’яті та примирення.
 
В програмі:
 
08.05. 2015 року   12.00 год. до 15.00 год.  заходи біля ДОТу ( вулиця Київська) ;
08.05.2015  року   17.00 год. до 20.00 год. святкові заходи  в будинку культури по  вулиці Леніна;
 
09.05.2015 року 10.00 год. мітинг ( вулиця Червоноармійська);
09.05.2015 року 11.00 год. мітинги ( вулиці Кулішова ,Радгоспна, Проскурівська);
 
 
                     Гостомельська  селищна рада
 

 

Джерело – Селище Гостомель

Заходи присвячені 70-й річниці Перемоги над нацизмом та Дню пам’яті та примирення

    Гостомельська селищна рада та її виконавчий комітет запрошують Вас  прийняти участь  у святкових заходах присвячених  70 річниці Перемоги над нацизмом та  Дню пам’яті та примирення.
В програмі:
08.05. 2015 року   12.00 год. до 15.00 год.  заходи біля ДОТу ( вулиця Київська) ;
08.05.2015  року   17.00 год. до 20.00 год. святкові заходи  в будинку культури по  вулиці Леніна;
09.05.2015 року 10.00 год. мітинг ( вулиця Червоноармійська);
09.05.2015 року 11.00 год. мітинги ( вулиці Кулішова ,Радгоспна, Проскурівська);
 
                     Гостомельська  селищна рада

 

Джерело – Селище Гостомель

ЯК ФЕДОРУК ГОСТОМЕЛЬ «СВАТАВ»

З представниками влади та громади стародавнього Гостомеля зустрічався міський голова сусідньої Бучі Анатолій Федорук. Як відомо Гостомель з-поміж інших сусідів «сватає» до об’єднання громад місто Буча. Про це вже писала «Зоря Приірпіння».

Агітуючи гостомельчан Анатолій Петрович звісно не міг не згадати «не злим тихим словом» кума, а віднедавна колегу-конкурента голову сусіднього міста Володимира Карплюка, який також має намір включити Гостомель до складу Ірпеня (як-то раніше це зробили з Романівкою та Стоянкою, а Гостомель з Мостищем). Тож Федорук наголосив, що Карплюк неправильно подає інформацію для гостомельської громадськості. Мовляв, якщо Володимир Андрійович завіряє, що Ірпінська поліклініка здатна прийняти усіх гостомельців, то це означає, що він не збирається будувати нову поліклініку в Гостомелі. Не в приклад, йому, Анатолію Петровичу, який збирається це зробити.

Федорук, що називається, «тиснув авторитетом». Мовляв, це ж не моя забаганка приєднати Гостомель, а вказівка згори. Тож треба визначатися з ким бути Гостомелю – Бучею чи з Ірпінем. А то, мовляв, дограєтеся до того, що ніхто вас не візьме, як переспілу дівку заміж.  На що гостомельскі депутати, зокрема Павло Лоза, відповів, що в Гостомеля є ще третій варіант розвитку – незалежно від Бучі, Ірпеня чи якогось іншого міста. Словом, нехай Гостомель скористається можливістю самостійного плавання, а там видно буде – куди його чи кого до нього приб’є течіями адміністративних реформ.

Дане обговорення часто переходило на з’ясування особистих стосунків між представниками влади. При цьому представники громадськості їх осмикували, намагаючись перевести розмову на  своє наболіле.

На запитання Федорука «де ж ваш голова? чому його зараз немає на обговоренні?» депутат гостомельської ради Юрій Марчук відповів у такому плані, що це наш «козир», який тримаємо в рукаві, але при необхідності можемо швидко «витягнути», тобто викликати на зустріч з громадою.

Мешканець Гостомеля згадав Федорукові, як гостомельці підтримали бучанців, коли їхнє селище, а тепер вже місто відокремлювалося від Ірпеня – тож тепер нехай і Буча підтримає Гостомель у його прагненні до утворення самостійного адміністративного центру.

На що Анатолій Федорук відповів наступне – готовий підтримати, але маю донести людям, аби вони розуміли, що здобувають і що втрачають за таких розкладів. Зокрема, згадав про три мільйони, які нині начебто витрачаються на утримання апарату селищної ради. У разі відокремлення Гостомеля, зрозуміло, і апарат і витрати на нього виростуть. Наскільки – ніхто не міг точно відповісти. Взагалі, Федорук, що називається вміло «грузив» гостомельських депутатів цифрами й підрахунками, а ті у свою чергу часто-густо виявлялися неспроможними щось йому відповісти (наприклад, скільки гостомельських дітей зараз виховується у бучанських садочках – на даний час, за словами, Анатолія Петровича їх 116). Проте, наші депутати наполегливо стояли на тому, що Гостомель скористався нагодою подальшого самостійного розвитку.

Збори громадськості на розі вулиць Леніна й Червноноармійської (до речі, на минулій сесії депутати такі надумали їх перейменовувати) закінчилося тим, що депутати зібрали підписи-опитування людей. Передбачалося три варіанти підписів:

Гостомель, як самостійний адміністративний центр, до складу якого ввійдуть Мощун, Горенка й Озера.
Гостомель у складі Ірпеня.
Гостомель у складі Бучі.
Всі підписи на одному аркуші формату А-4 були за перший варіант – самостійного Гостомеля. Я підписалася 26-ю від вулиці Червоноармійської. Тож поживемо-побачимо, що з цього вийде?

Автор: Надія ФЕДЦОВА

ЯК ФЕДОРУК ГОСТОМЕЛЬ «СВАТАВ»

 

Джерело – Селище Гостомель

Гостомель взяв курс на відокремлення від Ірпеня

Стародавнє селище зробило рішучий крок у напрямку відокремлення від Ірпеня та подальшого самостійного розвитку разом з навколишніми селами, які побажають увійти в нове адміністративне утворення, центром якого стане Гостомель. Таке рішення прийняли депутати сьогодні на сесії селищної ради, яка є продовженням попереднього пленарного засідання, про що вже писала «Зоря Приірпіння».

Депутати у своєму рішенні спиралися на опитування громадської думки з цього приводу. Переважна більшість гостомельчан, які взяли у ньому участь, висловилися за подальший самостійний розвиток селища, відкинувши пропозиції щодо приєднання Ірпеня та Бучі.

Загалом у цьому опитуванні взяло участь 3116 осіб. З них 2783 людини висловилися за самостійний розвиток Гостомеля, як адміністративного центру. 292 голови віддали за входження до Бучі, 41 голос – за приєднання до Ірпеня.

Гостомельчани вже отримали згоду на приєднання до них сіл Озера та Горенки з Мощуном. З іншими тривають перемовини.

Відтак, питання порядку денного сформульоване: «Про добровільне об’єднання територіальних громад селища Гостомель, села Мощун, села Горенка, села Озера, села Луб’янка, села Блиставиця в єдину, потужну територіальну громаду з центром ОТГ – селищем Гостомель та створення спільної робочої групи з підготовки проекту рішення про об’єднання територіальних громад» – було прийняте одноголосно.

До слова, перед цим голосувалися питання відмови входження Гостомеля до складу Бучі та Ірпеня, проти чого проголосували кілька депутатів.

 Олександр НАКАЗНЕНКО

Джерело – Селище Гостомель

БАЛАНІВСЬКИЙ РЕНЕСАНС

Hа масиві Баланівка в Гостомелі було справжнє свято – урочисто відкривали оновлений Будинок культури. Збудований ще за радянських часів 1967-го року, останні два десятиліття пережив справжній занепад. Та впродовж неповних двох місяців саме приміщення та територія навколо нього почали швидко змінюватися. Повним ходом йшли ремонтні й будівельні роботи. Будинок культури прямо на очах відродився наче птиця Фенікс. Завдяки фінансуванню відомого мецената депутата Ірпіньради Юрія Прилипка за два місяці стало можливим те, що десятиліттями раніше здавалося неймовірним.

Відтак, на жителів та гостей древнього Гостомеля чекало урочисте відкриття відродженого Будинку культури. На цю непересічну, а як для Баланівки, то просто унікальну подію прибула ціла делегація посадовців з Ірпеня на чолі з міським головою Володимиром Карплюком, Гостомельський селищний голова Анатолій Кириченко та депутати місцевої ради. І звичайно ж, Юрій Прилипко, який у своєму виступі згадав, як він колись ходив на танці ще до старого Будинку культури. Востаннє тут був на танцях ще далекого 1982 року – пригадав Юрій Ілліч.

Директор Будинку культури Леонід Драп та його сини Богдан і Олександр невтомно працювали, наближаючи відкриття цього закладу
Шоу барабанщиць, привітальні виступи, подарунки, перерізування стрічки – і гості потрапляють в середину оновленого Будинку культури. Вражають реставровані фойє і зала. Нова апаратура для перегляду фільмів та добудований спортзал із новими тренажерами.

Все це буде працювати для гостей безплатно. За перегляди фільмів та заняття у тренажерному залі грошей не братимуть – наголосив Юрій Прилипко.

Далеко не всі оновлення можна було одразу побачити чи відчути. У Будинку культури зроблено нове опалення та гаряча вода. Тож гостям у будь-яку пору року буде комфортно подивитися фільм чи зайнятися спортом.

Нинішнє урочисте відкриття тривало до пізньої ночі. Святковий стіл, концертні виступи відомих виконавців та творчих колективів, анімація і майстер-класи для дітей та молодіжна дискотека – розважали жителів та гостей Баланівки.

Відновлений Будинок культури – це тільки початок Баланівського ренесансу. Вже повним ходом ідуть роботи з облаштування парку поруч. Невдовзі й на нього чекає відкриття з новими алеями та фонтаном. Наступним буде спорудження дитячого садочка неподалік клубу за парком. Як закликав присутніх на урочистості Юрій Прилипко: «Мами, народжуйте!». Словом, донедавна невиразна окраїна Гостомеля на наших очах перетворюється в перлину селища і всього регіону.

Валентин СОБЧУК

Олександр НАКАЗНЕНКО

Надія ФЕДЦОВА

Джерело – Селище Гостомель

Володимир Карплюк:«Ірпінь готовий бути центром об’єднаних територіальних громад»

Ірпінський міський голова Володимир Карплюк:«Ірпінь готовий бути центром об’єднаних територіальних громад» 
У межах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» є два головні завдання. Перше – зменшення кількості адміністративних одиниць, друге (яке випливає з першого) – скорочення штатів та зменшення видатків на їх утримання. 
Сьогодні в Україні понад десять тисяч адміністративних центрів. У той час, коли європейці на таку саму кількість населення мають близько трьох тисяч адміністративних центрів. Тобто в три рази менше, ніж у нас.
Об’єднання громади має відбуватися на користь самої громади. Суть реформи – це користь для кожного громадянина, а не окремого посадовця. Раз ми пішли по європейському шляху, ми повинні зробити так, щоб це об’єднання було ефективним. Ірпінь сьогодні готовий бути центром об’єднаних територіальних громад. У даному процесі перш за все необхідно дотримуватися інтересів пересічних громадян, забезпечити їх гідним соціальним супроводом, розвивати інфраструктуру. Щоб збудувати на об’єднаній території нові інфраструктурні об’єкти потрібні час і кошти. Паспорт Ірпеня
Історично склалося, що інфраструктурні об’єкти, будівництво яких коштує дуже дорого, територіально нині розташовані в місті Ірпені. Населені пункти, які межують з містом Ірпінь, а також знаходяться у безпосередній близькості до міста, уже користуються загальною інфраструктурою. У підпорядкуванні міста Ірпеня перебувають заклади культури (бібліотеки, будинки культури) та заклади освіти (школи, садочки), які територіально знаходяться у селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. Перелік об’єктів інфраструктури – медичних закладів, державних установ, комунальних підприємств, які обслуговують регіон

 • Ірпінська центральна міська лікарня;
 • Міський відділ ГУ МВС України в Київській області;
 • Відділення ДАІ з обслуговування міст Ірпінь та Буча підпорядковане
 • УДАІ ГУМВС України в Київській області;
 • Ірпінський МС ГУ ДСНС у Київській області (пожежна частина);
 • Ірпінський міський суд;
 • Державний архів;
 • Трудовий архів;
 • Ірпінська державна податкова інспекція ГУ Державної фінансової служби України у Київській області;
 • Відділення Державної фінансової інспекції;
 • Прокуратура м.Ірпеня;
 • Автомобільно-транспортний парк (пасажирські перевезення);
 • Залізнична станція;
 • Ірпінська міська державна лікарня ветеринарної медицини;
 • Ірпінське міжрайонне Управління Головного управління
 • Держсанепідслужби у Київській області;
 • Управління Держземагентства у м. Ірпені Київської області;
 • Управління Державної міграційної служби України в Київській області;
 • Реєстраційна служба Ірпінського міського управління юстиції.
 • Комунальні підприємства та їх філії, які обслуговують нині весь регіон:
 • Ірпінське КП «Ірпіньводоканал»,
 • Ірпінська філія ПАТ «Київоблгаз»,
 • Ірпінський РП ПАТ «Київобленерго»,
 • Київська обласна філія ВАТ «Укртелеком»,
 • КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»,
 • Комунальне підприємство «Ірпінське земельно-кадастрове бюро»

Паспорт Ірпеня

 

Джерело – Селище Гостомель

Декларації працівників Гостомельської селищної ради

Декларацiя секретаря Гостомельської селищної ради Кислиці Олени Вікторівни

Декларацiя керуючого справами Богданової Лариси Борисівни

Джерело – Селище Гостомель

Повідомлення Гостомельської селищної ради

На черговому засідання сесії Гостомельської селищної ради депутати розглянули листи – звернення та відповідні рішення міських рад міст Буча та Ірпінь з пропозицією добровільного об’єднання територіальних громад. Заслухавши виступи міських голів А.П. Федорука та В.А. Карплюка, депутати вирішили вивчити громадську думку з цього питання провівши громадське обговорення на округах, для цього розробили та затвердили Положення про громадське обговорення, що відповідає п.4 ст.5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Слід зауважити що на громадське обговорення виноситься одразу декілька питань:
– Можливість створення об’єднаної територіальної громади міста Буча та селища Гостомель.( центр ОТГ – м. Буча)
– Можливість створення об’єднаної територіальної громади міста Ірпінь та селища Гостомель. ( центр ОТГ– м. Ірпінь)
– Можливість створення об’єднаної територіальної громади селища Гостомель, села Горенка, села Мощун, села Озера. (центр ОТГ – селище Гостомель) Гостомельська селищна рада вже має попереднє погодження від сільських рад Горенки та Озер на об’єднання територіальних громад.
– Щодо перейменування вулиць селища Гостомель

Джерело – Селище Гостомель